Klubben

Op
Vagtplan
Turneringsregler
Flytning af anlæg
Fritidsdagen

 

 


Nord-Als Minigolf Klub

Nord-Als Minigolf Klub har til formål at fremme minigolf sporten primært på Nord-Als. Klubben har et klubhus på 120 m2 og et 18 baners Miniature golf anlæg. Vores adresse er Mosevang 5 også kaldet den gamle skøjtebane bag Perregaard. Klubben har en bestyrelse på 5 personer:

 

Formand:

Preben Nørskov
Midthaven 27, 6430 Nordborg

20 41 82 41

 

Næstformand:

Kenneth Lass
Th. Brorsenvej 44, 2.th., 6430 Nordborg

40 35 51 25

 

Kasserer :

Inge-Lise Hansen
Nøddevej 2, 6430 Nordborg

74 45 40 09 / 23 95 64 09

 

Bestyrelsesmedlem :

Jens Wolff
Syrenvej 11, 6430 Nordborg

61 35 54 51

 

Bestyrelsesmedlem :

Brita Frederiksen
Turøvej 35, 6430 Nordborg

 23 11 75 93

 


Medlemskab

A-medlemskab er for dem, som spiller hele året og ønsker at deltage i turneringer uden for klubben.

Med et A-medlemskab får du:

 

-
-
-
-
-
-
-
-

ubegrænset adgang til klubbens anlæg.
ret til at deltage i de ugentlige træningsaftener.
gratis licenskort.
betalt startgebyrer for deltagelse i Dansk Minigolf Unions holdturnering og individuelle mesterskab.
mulighed for kørselstilskud til turneringer uden for klubben i det omfang, der er penge hertil.
ret til at stille op ved alle nationale og internationale stævner.
ret til at deltage i stævner og turneringer arrangeret af Nord-Als Minigolf Klub.
ret til at deltage i Nord-Als Minigolf Klubs generalforsamlinger.

Med et A-medlemskab har du pligt til:

 

-

at have et antal vagter ved anlægget samt et antal arbejdstimer. A-medlemmer under 18 år kan dog ikke pålægges vagter.

 

B-medlemskab er for spillere, som kun ønsker at spille i klubbens anlæg i åbningstiden. Der løses ikke licens for B-medlemmer, hvilket betyder, at man ikke kan spille i andre klubber.

Med et B-medlemskab får du:

 

-
-
-
-

adgang til klubbens anlæg i klubbens åbningstid.
ret til at træne på onsdage.
ret til at deltage i arrangementer for B-medlemmer.
ret til at deltage i Nord-Als Minigolf Klubs generalforsamlinger.

Der er ingen pligter forbundet med et B-medlemskab.

 

Historie

På billedet ses fra venstre:
Egon Riis, Dorthe Madsen, Bent Madsen

Nord-Als Minigolf Klub blev stiftet den 3. februar 1981. I starten lejede klubben sig ind på et eternit anlæg placeret ved Augustenhof Campingplads. I 1982 købte klubben banerne for 30.000 kr. og fik en lejeaftale i stand med Augustenhof Camping, så banerne kunne ligge ved campingpladsen. Sammen med banerne overtog klubben en lille campingvogn, som indtil 1983 fungerede som "klubhus" og salgssted for billetter.

Klubben fik desuden en aftale med Augustenhof Camping om billetsalg til anlægget. Indtægterne fra billetsalget gik delvist til campingpladsen og delvist til klubben. Herved fik klubben nogle hårdt tiltrængte indtægter. Det betød, at der skulle holdes vagter fra 9:00 - 21:00 i weekender og i ferier.

I 1983 købte klubben en "ålehytte" på ca. 10 m2. Denne hytte kan stadig ses ved vort anlæg, da den nu fungere som redskabsskur.

Aftalen med Augustenhof Camping blev revideret væsentlig i 1984. Årsagen var, at vi fik tilbudt muligheden for at flytte ind til Havnbjerg Stationskro. Forhandlinger med Augustenhof Camping resulterede i, at vi blev ved campingpladsen, lejen for pladsen bortfaldt og klubben fik hele indtægten for billetsalget i weekender, på helligdage i perioden 1. april - 15. oktober og hele juli måned. Det gav gode indtægter men også mange lange vagter for åbningstiden skulle være 7:30 - 21:00.

I 1984 fik klubben fremstillet 12 stk. minibaner i træ til indendørs brug. Dette gav os muligheden for en vis træning hele året uanset vejret. Anlægget blev stillet op i Nordborg skoles aula i vinterhalvåret.

I vinteren 1984 - 1985 fik vi fliser omkring banerne, hvilket hævede anlæggets standard betydeligt.

Allerede i 1986 begyndte vi at undersøge mulighederne for at flytte klubben og vort anlæg ind til Nordborg.

Fortsættes .......


Bestyrelser

Siden Nord-Als Minigolf Klub blev stiftet har der været mange bestyrelser. Især i starten var det lidt turbulent. Her er der en oversigt over bestyrelserne siden klubbens start:

 

Nord-Als Minigolf Klubs bestyrelser siden stiftelsen

     

Turneringer


Statistik

For de interesserede er her lidt statistik over hjemmesiden.

 

Startside | Klubben | Aabningstider | Minigolf som sport | Baneplaner | Kalender | Aktiviteter | Resultater | Links


2015 © Nordals Minigolf Klub

Layout, artikler og fotos på Nord-Als Minigolf Klubs hjemmeside må ikke benyttes i annoncer eller anden
 kommerciel sammenhæng uden klubbens skriftlige accept. Citater med tydelig kildeangivelse accepteres.
Nord-Als Minigolf Klub påtager sig intet ansvar for eventuelle trykfejl.

Send e-mail til Webmaster med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted
Dette Websted blev sidst opdateret 01. marts 2015